Portyk Architekci

ZOBACZ JAK MOŻE WYGLĄDAĆ ANALIZA
CHŁONNOŚCI INWESTYCYJNEJ
DZIAŁKI NA PODSTAWIE PRZYKŁADÓW

Możemy przygotować dla Ciebie
indywidualną analizę chłonności Twojej działki.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ
przykład analizy chłonności działki

ANALIZA 1

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM
przykład analizy chłonności działki

ANALIZA 2

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI
PODZIEMNYMI
przykład analizy chłonności działki

ANALIZA 3

ZESPÓŁ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ORAZ
BLIŹNIACZEJ WRAZ Z NISKIMI BUDYNKAMI
WIELORODZINNYMI
przykład analizy chłonności działki

ANALIZA 4

BUDYNEK BIUROWY Z LOKALAMI
USŁUGOWYMI NA PARTERZE ORAZ
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Portyk Architekci

ANALIZA CHŁONNOŚCI TWOJEJ DZIAŁKI


Poznaj maksymalną powierzchnię użytkową budynku jaką można uzyskać na Twojej działce. Powierzchnia użytkowa budynku lub budynków jest uzależniona od zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy, a także od istniejących budynków na działkach sąsiadujących z analizowaną nieruchomością. Poznaj wszystkie uwarunkowania mające wpływ na zabudowę Twojej działki.

ZAMÓW ANALIZĘ